Ба довталабони хориҷӣ

ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ ДОВТАЛАБОН-ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

Шаҳрвандони хориҷие, ки дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ мебошанд, ба Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон қабул карда мешаванд.

Шаҳрвандони хориҷӣ ба донишгоҳ мувофиқи шартномаи тарафайн бо донишгоҳ барои ҳар як ҷой дар худуди миқдори муайяншудаи иҷозатнома бо пардохти маблағи таҳсил қабул карда мешаванд.

Барои тоҷикони бурунмарзӣ маблағи пардохти шартнома чун шаҳрванди ҷумҳурӣ муқаррар карда мешавад.

Шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла шаҳрвандони Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба хотири аз бар намудан ва эҳтироми забони давлатӣ ба курси тайёрӣ қабул гардида, баъди аз озмун гузаштан ба курси аввал интиқол дода мешаванд.

Фаъолияти курсҳои тайёрӣ аз моҳи феврал то моҳи июн ба роҳ монда мешавад. Мўҳлати қабули аризаҳои шаҳрвандони хориҷӣ ҳамасола то моҳи феврал муқаррар мегардад. Имтиҳонҳо аз 1 август шурўъ мешаванд.

Натиҷаи имтиҳони хатми шуъбаҳои тайёрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки ба рӯйхати расмии муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, ба сифати натиҷаи имтиҳони дохилшавӣ хисоб карда мешавад.

Шаҳрвандони хориҷӣ бо донишгоҳ қарордод ба имзо мерасонанд, ки дар он шартҳои таҳсил, уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои тарафҳо нишон дода мешавад.

Довталабоне, ки дар рӯзи муайяншуда бесабаб ба озмуни қабул иштирок намекунанд, аз сўҳбат нагузашташуда ҳисобида мешаванд.

Дар сурати қаноатманд набудан аз озмун довталаб ҳуқуқ дорад, ки бо натиҷаи суҳбаташ (агар хаттӣ низ бошад) дар мўҳлати то 3 рӯз тариқи апеллятсия шинос шавад. Баррасии апеллятсия аз нав гузаштани сўҳбат набуда, балки танҳо санҷиши дурустии он мебошад ва натиҷаи он дар суратљаласа қайд карда мешавад.

Ҳуҷҷатҳое, ки довталабон ба комиссияи қабул пешниҳод менамоянд

1) Аризаи шахсӣ (анкета оид ба қабул ба таҳсил) бо нишондоди ихтисоси интихобшуда ва шакли таҳсил;

2) Ҳуҷҷати аслии таҳсилот, ки ба ҳуҷҷатҳои намунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳсилот баробар аст (Шаҳодатномаи баробарарзишӣ оид ба таҳсилот), бо нишондоди ихтисос (дараҷа), фанҳои омӯхташуда ва натиҷаи баҳоҳо, тасдиқи тарҷумаи онҳо ба забони давлатӣ ва ё русӣ бо тартиби муқарраргардида;

3) Ҳуҷҷат дар бораи таҳсилоти миёнаи умумӣ (барои онҳое, ки ба курси 1 қабул мешаванд);

4) Ҳуҷҷат дар бораи таҳсилоти пурра ва инчунин маълумотномаи академӣ (ва ё диплом) дар бораи таҳсилоти олии нопурра ё диплом дар бораи таҳсилоти касбии зинаҳои гуногун (барои онҳое, ки ба курсҳои болоӣ қабул мешаванд);

5) Дипломи бакалавр (ва ё мутахассис) ё дипломи ба ин дараҷаи ихтисос баробар (барои онҳое, ки ба магистратура қабул мешаванд);

6) Дипломи магистр (ва ё мутахассис) ё дипломи ба ин дараҷаи ихтисос баробар (барои онҳое, ки ба аспирантура қабул мешаванд);

7) Дипломи номзади илм ва ё дипломи ба ин дараҷаи ихтисос баробар (барои онҳое, ки ба докторантура қабул мешаванд);

8) Шаҳодатномаи намунаи муқаррашуда дар бораи бо муваффақият хатм намудани курсҳои тайёрии пеш аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ ё шуъбаҳои тайёрии яке аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ки ба рӯйхати расмии муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд;

9) Маълумотномаи тиббии намунаи муқарраршуда, ки набудани бемории аломати масунияти бадан (СПИД)-ро шаҳодат медиҳад ва дар он қайди махсус гузошта шуда, аз тарафи идораи расмии нигаҳдории тандурустии кишвари хориҷӣ тасдиқ шудааст;

10) Нусхаи шиноснома бо раводид ва қайди амалкунанда (ҳангоми дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон будан);

11) Корти муҳоҷирӣ;

12) 6 дона сурати 3х4. Ҳуҷҷатҳои довталабон баъди аз нострификатсия (баробарарзишии) гузаронидани ҳуҷҷати таҳсилоти худ ва муайян шудани дараҷаи сатҳи таҳсилот қабул карда мешаванд.

Раводиди таҳсилии академӣ (О-1) – ба шаҳрвандони хориҷие, ки дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил менамоянд, аспирантҳо, докторантҳо ва аъзои оилаи шахсони номбурда дода мешавад.

Барои гирифтани раводид ҳуҷҷатҳои зерин дар асл ва як нусха пешниҳод карда мешаванд:

– шиносномаи ҳақиқии хориҷӣ. Шиноснома бояд на камтар аз 2 варақи тозаро, ки барои раводид пешбинӣ шудааст, доро бошад, мӯҳлати эътибори он, чун қоида, набояд пештар аз 6 моҳ аз охири мӯҳлати амали раводид ба итмом расида бошад;

– анкетаи раводидии пуркардашуда (сабт). Анкетаи раводид хоно тариқи дастӣ бо ҳуруфоти чопӣ, ё ин ки бо истифода аз воситаҳои техникӣ ба таври компютерӣ бо забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва ё забони давлати иқомати муассисаи консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон пур карда шуда, аз ҷониби аризадиҳанда шахсан ба имзо расонида мешавад. Дар ҳолати пур шудани анкетаи раводид аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ ё ғайриҳукуматӣ дар хоначаи «сана ва имзо» (саволи 31) анкетаи раводид мӯҳр ва имзои роҳбари ташкилоти дархосткунанда монда мешавад;

– расид дар бораи пардохти боҷи давлатӣ ва хироҷи консулӣ;

– нусхаи раводиди аввалаи (қаблӣ) Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– маълумотномаи тиббӣ дар бораи ташхиси тиббӣ ба вируси масъунияти бадани одам (ВИЧ/СПИД) аз муассисаҳои тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё давлати иқомати шаҳрванди хориҷӣ.

– мактуб-дархости муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қайди давлатӣ доранд, бо маълумот дар бораи донишҷӯ ва курси таҳсили ӯ;

– нусха аз фармони муассисаи таълимӣ ё илмӣ дар бораи қабул шудани шаҳрванди хориҷӣ барои таҳсил дар таълимотгоҳ, аспирантура, докторантура;

– нусхаи билети донишҷӯ ва китобчаи имтиҳонӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таълимоти олӣ ва қарордод дар бораи таҳсилот. Меъёрҳои хироҷҳои консулӣ (сабт).