List of specialties 2020-2021

Ixtisos kodi Ixtisoslar Uqish shakli
Huquqshunoslik  fakulteti  
1. 1-230106-01 Siyosatshunoslik (siyosiy-huquqiy faoliyat) Kunduzgi
2. 1-240101 Xalqaro huquq Kunduzgi / Sirtqi
3. 1-240102 Huquqshunoslik Kunduzgi / Sirtqi
4. 1-240103 Iqtisodiy huquq Kunduzgi  
5. 1-260102 Davlat boshqaruvi va huquq Kunduzgi  
6. 1-930101 Huquqni muhofaza qilish faoliyati Kunduzgi 
7. 1-930102 Sud ekspertizasi Kunduzgi
8. 1-020102 Tarix. Qo’shimcha ixtisos (o’qituvchi) Kunduzgi / Sirtqi
Biznes  va boshqaruv fakulteti
      1. 1-250102 Iqtisodiyot Kunduzgi
      2. 1-250103 Jahon iqtisodiyoti Kunduzgi Sirtqi
      3. 1-250105 Statistika Kunduzgi
      4. 1-250107 Korxona iqtisodiyoti va boshqaruvi Kunduzgi Sirtqi
      5. 1-260101 Davlat boshqaruvi Kunduzgi / Sirtqi
      6. 1-260201 Biznes boshqaruvi Kunduzgi
      7. 1-260202 Menejment Kunduzgi / Sirtqi
      8. 1-260203 Marketing Kunduzgi / Sirtqi
      9. 1-26020110 Ijtimoiy tadbirkorlik Kunduzgi
Moliya  fakulteti
         1. 1-250101 Iqtisodiy nazariya (o’qituvchi) Kunduzgi
         2. 1-250104 Moliya va kredit Kunduzgi / Sirtqi
         3. 1-250104-02 Bank ishi Kunduzgi Sirtqi
Innovatsiya  va telekommunikatsiyalar fakulteti
            1. 1-310304-08 WEB-dizayn va kompyuter grafikasi Kunduzgi
1-310304 Informatika Kunduzgi
1-400101-02 Avtomatlashtirilgan tizimlar Kunduzgi / Sirtqi
1-400102-02 Texnologiya va axborot tizimlari  (iqtisodiyotda) Kunduzgi
1-400102-0201 Buxgalteriyada axborot tizimlari Kunduzgi
1-450101-03 Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya boshqaruvi Kunduzgi
1-020503-02 Matematika. Informatika (o’qituvchi) Kunduzgi / Sirtqi
1-2501073001 Raqamli iqtisodiyot Kunduzgi
1-020306 Ingliz tili (o’qituvchi) Kunduzgi
Buxgalteriya  hisobi va soliq fakulteti
      1. 1-250108 Buxgalteriya, tahlil va audit Kunduzgi / Sirtqi
      2. 1-250111 Audit va reviziya Kunduzgi / Sirtqi
      3. 1-250104-03 Soliq va soliqqa tortish Kunduzgi / Sirtqi
Siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar fakulteti
      1. 1-230102-02 Madaniyatlararo munosabatlarni lingvistik ta’minlash (xalqaro turizm) Kunduzgi / Sirtqi
      2. 1-230102-04 Madaniyatlararo munosabatlarni lingvistik ta’minlash (tashqi siyosiy munosabatlar) Kunduzgi
      3. 1-230102-05 Madaniyatlararo munosabatlarni lingvistik ta’minlash (tashqi iqtisodiy munosabatlar) Kunduzgi
      4. 1-230101 Xalqaro munosabatlar (diplomatiya) Kunduzgi
      5. 1-230106-03 Siyosatshunoslik Kunduzgi / Sirtqi
      6. 1-960101 Bojxona xizmati Kunduzgi / Sirtqi
      7. 1-020102-05 Tarix. Dinshunoslik  (o’qituvchi) Kunduzgi