Отдел анализа и связи с общественностью

ОТДЕЛ АНАЛИЗА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Хакимова Башорат Наимовна — заведующая отделом анализа и связи с общественностью, кандидат филологических наук, доцент

Отдел анализа и связи с общественностью, ранее известный как Информационно-аналитический центр, был переименован в отдел анализа и связи с общественностью приказом ректора университета №40 от 29 января 2016 года. Отдел начал работу в сентябре 2012 года. В соответствии с Положением, утвержденным решением Ученого совета ТГУПБП от 20.09.2012 г. №1, отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере информационных технологий, высшего образования, реализации государственной политики в области образования, пропаганды духовных и культурных ценностей, воспитания самосознания молодёжи, расширения информационного пространства, укрепления связей со СМИ, вовлечения их в комплексное освещение достижений университета, повышения культурного уровня, продвижения лучших практик, сотрудничества университета и общества, организаций и предприятий.
Отдел анализа и связей с общественностью был создан для повышения уровня образованности студентов, анализа уровня активности подразделений университета, изучения и анализа общественного мнения, укрепления связей университета с обществом и средствами массовой информации, соблюдения уровня своевременного и эффективного исполнения нормативно-правовых актов, законов, государственных программ, стратегий, концепций, своевременного выполнения постановлений и решений Правительства Республики Таджикистан, министерств и ведомств Республики Таджикистан в сфере образования и науки.
Распространение информации о деятельности и достижениях университета на местном и республиканском телевидении, публикация новостей о деятельности университета на страницах местных и национальных периодических изданий, обеспечение всестороннего освещения на сайте университета новых научных, образовательных и культурных мероприятий проводимых в университете, разработка телевизионных программ для освещения реализации Закона Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц», решений Ученого совета и кафедр университета являются основными задачами отдела.
Сотрудники отдела: заведующая отделом, кандидат филологических наук, доцент Б.Н. Хакимова, главный редактор Мавои Хирад Дадобоев С., специалисты С. Гафури С.Е. Шарифова, Х.Ш. Курбанов, оператор М. Юсупов.

Тел: 8(3422) 2-17-15.

Еmail: hakimoba@mail.ru

 Сармуҳаррири нашрия

ДАДОБОЕВ Солибой (Солеҳи ЗАРИФЗОД)

 Ҷиҳати татбиқи сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи маориф, тарғиби арзишҳои волои маънавии ниёгон ва даврони Истиқлолият, васеъ кардани фазои иттилоотӣ, сари вақт хабардор намудани муҳассилин аз навидҳои ҳаёти ҷамъиятиву фарҳангии ҷумҳурӣ, вилоят ва донишгоҳ, баланд намудани сатҳи маърифатӣ – фарҳангии устодону донишҷўён моҳи феврали соли 2007 дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес, сиёсати Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи раёсати донишгоҳ моҳномаи «Маъвои хирад» таъсис ёфт.

Шумораи аввалини «Маъвои хирад» 21-уми феврали соли 2007 бо теъдоди 99 нусха дар матбааи аввалини шаҳри Хуҷанд ба тариқи офсет аз чоп баромад.

Тибқи қарори Шўрои олимони донишгоҳ аз 14.03.2007, таҳти №6 ва фармони ректори донишгоҳ моҳи августи соли 2007, рўзноманигор, узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Анварҷон Fафуров сармуҳаррири нашрияи «Маъвои хирад» таъин гардида, санаи 16 августи соли 2007 моҳнома аз ҷониби раёсати адлияи вилояти Суғд таҳти рақами 004 – 1976 ба қайди давлатӣ гирифта шуд. Моҳи августи соли 2014 узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Ғафурҷон Ҷўраев ба ҳайси муҳаррир шомил ба кори нашрия гардида, ба фаъолият шурўъ намуд ва аз моҳи сентябри соли 2015 бошад, ба ин вазифа узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Солибой Дадобоев (Солеҳи Зарифзод)  ҷалб гардид.

Аз моҳи феврали соли 2017 тибқи фармони ректори донишгоҳ Солеҳи Зарифзод сармуҳаррири нашрияи «Маъвои хирад» таъин шуд.

Аз моҳи сентябри соли 2017  нашрия бо формати А3 ва тамоми саҳифаҳояш пурра тариқи ранга дар нашриёти «Ношир» аз чоп бароварда мешавад; тиражи солонаи «Маъвои хирад» бори нахуст ба 3.000 расонида шуд.

Тӯли фаъолият – аз феврали соли 2007 то имрўз нашрия мунтазам ба чоп мерасад ва он бо матолиби рангини хеш, гӯшаву саҳифаҳои махсус маҳбуби хонандагони сершумор гардидааст. Муштариёни рўзнома ба нашрияи «Маъвои хирад» ба ҳайси минбари озод, тарғибгари рушди илму дониш, одобу рафтори нек ва дигар арзишҳои баланди умумибашарӣ меҳр ва таваҷҷӯҳи хоса доранд. Дар номаҳои сершумори хонандагон, ки ҳамарӯза ба идораи нашрияи «Маъвои хирад» ворид мешаванд, баробари зикри фикру мулоҳизаҳои хеш ба ҳайати эҷодӣ барои нашри маводҳои ҷолибу хонданӣ изҳори миннатдорӣ баён мегарданд.

Дар назди идораи нашрия таъсис ёфтани маҳфили хабарнигорони ҷавони «Пайроҳаи умед», чопи мунтазами навиштаҳои эҷодкорони ҷавон дар саҳифаҳои матбуоти марказиву маҳаллӣ– ин зинаи нави камолоти донишу маърифат аст.

Дар марҳилаи феълӣ мақсади нашрия ин ширкати фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятиву фарҳангии ҷумҳурӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва донишгоҳ, васеъ кардани фазои иттилоотӣ, сари вақт бохабар гардонидани донишҷўён аз рўйдодҳои нав, баланд намудани сатҳи маърифату фарҳангии устодону донишҷўён, инъикоси тадбирҳои байналхалқию ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ оиди пешравии соҳаи таълиму тарбия, чопи шеъру ҳикоя ва лавҳаҳо дар бораи беҳтарин шогирдону устодони донишгоҳ, мутахассисони соҳа, дарҷи маслиҳат, муаммо, тавсияҳои илмию оммавӣ, инъикос кардани рўйдодҳои навини олам ва дигарҳо маҳсуб меёбанд.

Телефон барои тамос: 8(3422) 2-17-02. Почтаи электронӣ: m.khirad@mail.ru