Раёсати корҳои илмӣ-тадқиқотӣ

Сардори раёсати корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ

Самадова Заррина Акрамҷоновна  – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Ҳадаф ва самти асосии фаъолияти раёсати корҳои илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро назорат, ташкил ва танзими фаъолияти илмию назариявӣ ва илмию амалии сохторҳои марбутаи донишгоҳ, таъсису ташкил, татбиқ ва назорати иҷроиши нақшаҳои фаъолияти ҷорӣ ва дурнамои муассиса дар асоси талабот ва нишондодҳои санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф ва  илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

  Раёсати корҳои илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар доираи қонунҳо ва санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати  иҷроиши мунтазам  ва татбиқи қарору фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф вобаста ба илм, ташкилу танзими раванди корҳои илмию тадқиқотӣ дар донишгоҳ, рушд ва таҳкими  ҷанбаҳои зеҳнӣ, густариши илм, тадқиқот, тайёр кардани мутахассисони соҳиби унвони илмӣ, муҳайё намудани фазои мусоиди эҷодиву илмӣ, кашфиёту ихтироот ва умуман ҷабҳаҳои марбут ба самтҳои илмии донишгоҳ муттасил фаъолият мебарад. Дар ин раванд  ташкилу баргузории ҳамоишҳои илмӣ, таъмини иштироки мунтазами олимону устодон, унвонҷўёну аспирантон ва донишҷўён дар озмуну конференсияњо, семинару диспутҳои асарҳои илмӣ, форумҳо ва чорабиниҳои илмии сатҳи донишгоҳӣ, шаҳрӣ, вилояту ҷумҳурӣ ва байналхалқӣ, такмил ва назорати раванди фаъолияти сохторҳои илмии донишгоҳ, мафҳилу семинарҳо, дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди корҳои илмию тадқиқотӣ, такмилу назорати мунтазами вазъи табъу нашр ва фаъолияти илмӣ,  танзим ва банақшагирии сафарҳои илмӣ, рухсатии эҷодӣ ва илмӣ, инъикоси фаъолияти илмии донишгоҳ, ташкил ва банақшагирии раванди тадқиқотҳои бунёдӣ, танзим ва ташкили самараноки робитаҳои илмию истеҳсолӣ ва ғайраҳо самтҳои асосии фаъолияти раёсати  корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоҳро ташкил медиҳанд.

 

Раёсати  корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоҳ:

•            Шўрои нашр ва татбиқи корҳои илмӣ-таҳқиқотии ДДҲБСТ

•            Шўрои диссертатсионӣ

•            Шўрои олимони ҷавони донишгоҳ

•            Шўъбаи аспирантура ва докторантура

•            Идораи маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ»

•            Китобхонаи илмӣ

•            Шўъбаи табъу нашр

•            Нашриёти «Дабир»

•            Ҷамъияти илмии донишҷўён

•            Маҳфилҳои илмии кафедраҳо

•            Семинари илмию назариявии донишгоҳ, кафедраҳо ва факултетҳои донишгоҳ.

 Раёсати рушди инноватсионии донишгоҳ:

•            бахши технологияи инноватсионӣ

•            бахши технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ

•            бахши барномасозӣ

•            озмоишгоҳи инноватсионӣ

•            парки технологии ДДҲБСТ

 Дар донишгоҳ корҳои илмию тадқиқотии олимону устодон аз рўи 12 самти мутамарказонидашудаи илмӣ ба роҳ монда шуда, тибқи онҳо ва муаммоҳои ҷойдоштаи самтҳои илмӣ олимон тадқиқот мебаранд. Ҳоло дар 29 кафедраи донишгоҳ 337 нафар олимону омўзгорон фаъолият мебаранд. Аз онҳо 18 доктори илм, профессор, 118 номзади илм, дотсент, 118 нафар сармуаллим ва 83 нафар омўзгор мебошанд.

Дар ҳайати омўзгорону устодони донишгоҳ олимон ва мутахассисони  шинохта ва соҳиби унвону ҷоизаҳои давлатӣ дар соҳаи илму маориф фаъолият мебаранд.

Бо мақсади боло бардоштани самаранокӣ ва вусъат бахшидани доираи пажўҳишу тадқиқоти илмӣ аз соли 2000 дар донишгоҳ шўъбаи аспирантура амал менамояд, ки дар тарбияи кадрҳои дорои унвону дараҷаҳои илмӣ пайваста саҳм мегузорад. Дар айни замон дар он таҳсил аз рўи равия ва ихтисосҳои  иқтисодиёт, ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва таърих ба роҳ монда шудааст. 

Мувофиқи талаботи Низомномаи докторантура аз рўйи ихтисос (PhD) (қарори мушовараи ВМҶТ, аз «3»апрели соли 2012, № 127) дар донишгоҳ оид ба таъсиси докторантура ва дар ин замина таълими ихтисосҳои магистратура ба роҳ монда шудааст.

Дар назди донишгоҳ тибқи Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  №46, аз 27.10.2017  шўрои диссертатсионии ҳимояи рисолаҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктор аз рўйи ихтисос (PhD) аз рўйи ихтисоси 6D050600 - иқтисодиёт таъсис дода шуд. Ба шўрои диссертатсионии мазкур қабули ҳимояи диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ва доктори илм аз руйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) иҷозат дода шудааст. 

   Масъалаҳое, ки мувофиқи  самтҳои фаъолияти илмии донишгоҳ тадқиқ мешаванд, ба масоили мубрами тараққиёти хоҷагии  халқи ҷумҳурӣ иртиботи зич дошта, дастовардҳои олимони донишгоҳ муттасил дар китобу монографияҳо, дастуру мақолоти илмӣ ва амсоли инҳо инъикоси худро  пайдо менамоянд. Асарҳои олимони донишгоҳ  бевосита ба таҳлилу баррасии  масоили марбут ба иқтисодиёт, таъриху сиёсат, равобити дипломатӣ, бозори неъматҳои ҷамъиятӣ, технологияҳои иттилоотӣ, вазъи  молиявӣ, андоз, хизматрасонӣ, муаммоҳои ҳуқуқи башарӣ ва амсоли инҳо тахсис ёфта, дар нашрияҳои бонуфузи илмии ватанию хориҷӣ интишор меёбанд. Сол то сол дар донишгоҳ таълифоти илмӣ ва илмию методии олимон ва устодони донишгоҳ густариши бештар ёфта, масъалаи табъу нашри китобу дастурҳо дар донишгоҳ мутобиқи нақшаи дурнамои таълифот ба роҳ монда мешавад.

Ҳамчунин натиҷаи дастовардҳои илмии олимон ва унвонҷўёну аспирантони донишгоҳ дар маҷаллаи илмию назариявии «Ахбори ДДҲБСТ», ки аз соли 2000-ум дар донишгоҳ таъсис ёфта, аз моҳи июни соли 2011 ба Рўихати маҷалла ва нашрияҳои илмии тақризшаванда ва интишордиҳандаи муҳимтарин дастовардҳои илмӣ барои дарёфти дараҷа ва унвони илмии номзад ва доктори илми Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия дохил  гардидааст, мунтазам интишор меёбад.

Фаъолияти донишгоҳ дар доираи самтҳои густурдаи илмию тадқиқотӣ тавассути васоити ахбори омма ва шабакаи ягонаи интернетии донишгоҳ (http://www.tsulbp.tj) муттасил инъикос меёбад.

Рўйхати таълифоти илмӣ

http://www.zoofirma.ru/