Кафедраи забони русӣ

Мудири кафедра Мирзоева Дилбар Дадобоевна

номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Кафедраи забони русӣ 13.06.2002 бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таъсис ёфтааст.

Кафедраи забони русӣ таҳти роҳбарии дотсент А. Саидмамадов фаъолияташро оғоз намуда, аввал дар факултети бизнес ва ҳисобгирӣ (ҳоло факултети бизнес ва идоракунӣ), сониян дар факултети ҳуқуқшиносӣ ва сипас дар факултети молия ҷойгир шудааст. Аз соли 2007 вазифаи мудирии кафедраро дотсент Д.Д. Мирзоева ба зимма дошт, аз июни 2012 то 20 октябри 2014 дотсент М.Ҷ. Хоҷаева мудири кафедра таъин шуда буд. Аз октябри 2014 инҷониб боз дотсент Д.Д. Мирзоева ба ҳайси мудири кафедра фаъолият мебарад.

Мақсад ва вазифаҳои фаъолияти кафедра таъмини раванди таълим аз фанни забони русӣ буда, он ба ташаккули нутқи шифоӣ ва хаттии донишҷўёни бахшҳои 1 дар шўъбаҳои рўзонаву ғоибона аз рўйи барномаи таълимии забони русӣ барои донишҷўёни ғайрифилологӣ равона гардидааст.

Самти умдаи фаъолияти илмию тадқиқотии кафедра дар ду самт: компаративистика ва типологияи забонҳо ва такмилу таълими забони русӣ дар шароити гуногунфарҳангӣ ва бисёрзабонӣ дар Тоҷикистон муқаррар карда шудаас.

Аз тарафи устодони кафедра 3 адад китобҳои дарсӣ, 7адад дастурҳои таълимию методӣ, 7адад монография ва зиёда аз сад мақолаҳои илмӣ ба чоп расидаанд. Аз ҷумла:

Китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ:

1. Дидактический материал по разделу «Части речи» для занятий по русскому языку в национальных группах нефилологических вузов (часть 1, 2);

2. Краткий курс русского языка (для аспирантов и соискателей нефилологического профиля);

3. Курс лекций, хрестоматия и практикум по риторике

4. Русский язык для экономических специальностей (учебное пособие для первых курсов) часть 1;

5. Учебное пособие по русскому языку для студентов юридического факультета, часть 1;

6. Русский язык для студентов гуманитарных специальностей (учебно-методический комплекс);

7. Русский язык для экономических специальностей (учебно-методический комплекс), часть 2;

8. Русский язык для студентов юридического факультета (учебно-методический комплекс), часть 2;

9. Учебно-методический комплекс по риторике для студентов специальности дипломатия (с русским языком обучения);

10. Учебно - методическое пособие для интенсивного изучения русского языка и русской литературы, Худжанд, 2016.

Монографияҳо:

1. Справочник таджикских личных имён. Худжанд. Издательство Рахима Джалиля - 2001. –75 стр.;

2. Лингвистические исследования таджикских и русских антропонимов в сравнительно-сопоставительном плане (на основе словарей и справочников). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Душанбе-2002, 25 стр.;

3. Лингвистические исследования таджикских и русских антропонимов. Худжанд. Издательство Рахима Джалиля - 2005. –139 стр.;

4. Гипонимо-эквонимические отношения в системе зоонимов русского и узбекского языков, Худжанд. Издательство Рахима Джалиля – 2013, 161 стр.;

5. Характерные особенности и необходимость формирования деловых качеств студентов на занятиях русского языка в условиях рыночной экономики, Душанбе, Ирфон – 2013, 172 стр.

6. Содержательный аспект обучения русскому языку как механизм формирования деловых качеств студентов, Душанбе, Ирфон - 2014, 132 стр.

7. «Гипонимо-эквонимические отношения в системе зоонимов (в сопоставительном аспекте)». (161 стр.), (Германская национальная библиотека номер проекта 119421 ISBN 978-3-659-49422-2 нашриёти «Lambert Academic Publishing»), соли 2015 дар Олмон аз чоп баромад. Айни ҳол дар кафедра 11 нафар омўзгорон кору фаъолият менамоянд, ки аз инҳо 4 нафар номзади илмҳои филологӣ, дотсент (Мирзоева Д.Д., Атоева М.М., Абдуалиева З.У., Ҳомидова Н.Ш.), 4 нафар сармуаллимон (Абдуғаниев А.А., Негматова М.М., Юсупова З.М., Мавлонбекова Ф.П.; 2 нафар ассистентон – Дадобоева Р.С., Юсупова М.И. ва коргузор Фозилова М.К.), 2 нафар омўзгорон (дотсентон Сатторова Ф.М. ва Хоҷаева М.Ҷ.) хамчун ҳамкорони дохила маҳсуб меёбанд.

Рўйхати таълифоти илмӣ

Суроғаи электронӣ: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

http://www.zoofirma.ru/