Рӯйхати ҳамаи таълифоти илмии
Кенчаев Шухрат Юсуфович
декани факултаи хукукшиноси
Шумораи умумии таълифоти илмӣ - 37 адад.
Р/Т
Намуди таълифоти илмӣ
Тавсифи пурраи библиографӣ
Соли нашр
1ТақризТакриз ба КТМ-и Ахмадзода Д аз фанни "Таърихи давлат ва хукуки Точикистон"2014
2ТақризТакризи омузгорон Назаров А.А ва Дадобоева М.А. аз фанни "таърихи давлат ва хукуки мамлакатхои хоричи" 2014
3МонографияУчение Джами о праве и государстве изд второе доп. и пре. Ношир 2016 г. 220 стр2016
4Мақолаи публисистӣКонститутсия амаликунандаи орзуву ормонхои хали точик. Хакикати Сугд октябр 20162016
5Мақолаи публисистӣТерроризм аз кучо сарчашма мегирад. Хақиқати Суғд. №123 аз 15.10.20162016
6Мақолаи публисистӣПолезная книга и необходимая рекомендация . Согдийская правда 15.10.20162016
7Мақолаи публисистӣМохияти давлати дуняви дар Точикистон. №1 Маърифати хукуки. аз 3.01.20162016
8Мақолаи илмӣ Проблемы достижения мира в политико правовой мысли таджикских мислителей 11-15 вв Государства Центральной Азии в условиях глобализации (Сб. научных статьей международной научно-практической конференции, 25 ноября 2016 г., ТГУПБП).- Худжанд: Ношир, 2016. –С.2016
9МонографияИстилол - заминаи рушди Точикистон.-Хуxанд: Ношир -368 c дар хаммуаллифӣ сах 151 - 1802016
10Комплекси таълимӣ-методӣ Назарияи давлат ва хукук.-Парки Технологии ДДҲБСТ. Хучанд,.- 2016- 368 c.2016
11Дастури таълимӣ методӣДастур оид ба навиштани корхои курси аз фанни назарияи давлат ва хукук . Хучанд.-2016. 54 сах. дар хаммуаллифи2016
12ТақризТакриз ба маколаи н.и.х. Обидов Д.С. оид ба мавзуи "Особенности исламского подхода к понятию и сущности судейства" 5 стр2016
13Тақризтакриз ба маколаи Шокиров Г оиб ба мавзуи "Оиди субъектони фаъолияти татбии хукук дар амалисозии хукук назария ва амалия "2016
14Тақризтакриз ба китоби Буриев И оид ба История государства и права Таджикистана 350 с2016
15ТақризТакриз ба комплекси таълими-методии Дадобоева М аз фанни "Таърихи давлат ва хукуки мамлакатхои хоричи"2016
16ТақризТакриз ба КТМ-и Абдуллоева Г аз фанни "Асосои х укукшиноси"2016
17ТақризТакриз ба маколаи Шокиров Г оид ба мавзуи "К вопросу использования электронных справочно-правовых систем при систематизации законодательства: теория и практика"2016
18ТақризТакриз ба дастури методии Кодиров М ассистенти кафедраи хукуки граждани ва мехнати оид ба "Фарханги истилохоти хукуки замин ва экологи"ю-Хучанд,190 с2016
19ТақризТакриз а маколаи Обидов Д мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва хукук оид ба мавзуи "К проблемы определения правовой природы баййина-как судебного доказательного источника в учениях исламских школ права суннитского направления"2016
20ТақризТакриз ба маколаи Шокиров Г.А. дотсент оид ба мавзуи "К вопросу об оучёте законодательства: теоретические, информационно- и практические значение"2016
21ТақризТакриз ба КТМ-и Шокиров Г ва Дадобоева М оид ба фанни "Таърихи давлат ва хукуки мамлакатхои хоричи2016
22ТақризТакриз ба маколаи Шокиров Г,Хасанов ва Мухторов К оид ба мавзуи "Оид ба фаъолияти субъетони татбики хукук дар амалисозии хукук"2016
23Таҳия ва таҳрири китобтахияи дастури таълимии Ибодзода П аз фанни назарияи давлат ва хукук .Хучанд 2016 Нашриёти парки технологии ДДБСТ 2016 120 сах2016
24МаърӯзаМаъруза дар конференсияи байналхалки оидба мавзуи "Хамкории Чумхурии Точикистон бо ФР дар шароити нави рушти сиёсати хоричи" . Маъруза оид ба мавзуи "Соотношение конституционно-правовых норм РФ и РТ" Худжанд 2016 31 мая2016
25Мақолаи илмӣМаколаи илми оид ба мавзуи "Усулхли таълими фанни назарияи давлат ва хукук дар низоми кредитии тахсилот" Мачмуи маколахои конференсияи илмию методии чумхуриявии ДДХБСТ Хучанд, 14-15 апрели соли 2016 сах 2016
26МаърӯзаМаъруза бахшида ба 70 солагии Орипов Т.О Сахми олимони факултети хукукшиноси дар тайёр намудани мутахассисони сохаи хукук. Хучанд май 20162016
27МаърӯзаМаъруза дар конференсияи илмиб амалии прокуратураи наклиёти вилояти Сугд оид ба мавзуи "Зарурият ва ахамияти воридкунии тагийру иловахо ба Конститутсияи ЧТ" май 20162016
28МаърӯзаМаъруза дар конференсияи факултети бахисобгири ва андози ДДХБСТ оид ба мавзуи "Тагийру иловахо ба Конститусияи Чумхурии Точикистон " , Хучанд. 2016-май 2016
29ТақризТакризи омузгорон Назаров А.А ва Дадобоева М.А. аз фанни "таърихи давлат ва хукуки мамлакатхои хоричи" 2016
30ТақризТакризи Шокиров Г.А, Исомаддинов Ч, Ахмадзода Д.Д " Баъзе аз муаммохои чавобгарии хукуки барои ифротгарои ва тероризм: чанбахои назарияви, таърихи ва амали" 2016
31Таҳия ва таҳрири китобТахрири дастури таълимии Эрбоев М оид ба "Шархи мухтасари асосхои давлат ва хукук". Хучанд.-Ношир 20162016
32МаърӯзаМаъруза дар мохномаи кахрамонони Точикистон Асосгузори сулху вахдати миллӣ -Пешвои миллат Эмомали Рахмон. 2016. ДДХБСТ2016
33МаърӯзаМаъруза дар конференсияи факултети хукукшиноси бахшида ба Тагийру иловахо ба Конститутсияи ЧТ оид ба мавзуи Зарурияти тагийру иловахо ба Конститутсия май 20162016
34ТақризТакриз ба рисолаи номзадии Ахмедов Г оид ба мавзи Проблемҷ судебной формҷ заҳитҷ прав человека и гражданина по закнодателӣству Таджикистана, 170 стр2017
35Дастури таълимӣ методӣДастури таълими оид ба ичроиши кори курси аз фанни назарияи давлат ва хукук. Нашрияи ДДБСТ, Хучанд.-20172017
36Дастури таълимӣ методӣКомплеси таълими-методи оид ба Назарияи умумии давлат, Хучанд 2017-313 сах. дар хаммуаллифи2017
37Дастури таълимӣ методӣКомплекси таълими-методи оид ба назарияи давлат ва хукук.Хучанд 2017 дастури таълими-методи2017
Ҳисоботи умумии ин шахс.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
226 - 4 - 14162 - - - -
37
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2014.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - - - - - 2 - - - - -
2
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2016.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
226 - 1 - 14132 - - - -
31
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2017.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - 3 - - - 1 - - - - -
4

Design by Ҳасанов М.М., Автор идеи Орипов А.А.
© 2016-2018 www.ilm.tj Барориши v.1.5.6
Санаи имрўза: 10.12.2018 соат: 23:38:54
IP суроғаи Шумо: 35.172.201.102