Рӯйхати ҳамаи таълифоти илмии
Ахмедов Нарзуллохон Иззатуллоевич
мудири кафедраи хукуки чиноят ва криминалистика
Шумораи умумии таълифоти илмӣ - 41 адад.
Р/Т
Намуди таълифоти илмӣ
Тавсифи пурраи библиографӣ
Соли нашр
1МонографияНекоторые вопросы тактики проведения одновременного обыска по делам о корыстных преступлениях, совершенных группой лиц. Ахмедов Н.И.Худжанд - 1996 г.1996
2Дастури таълимӣ методӣҲуқуқи ҷиноятӣ дар мафҳумҳо ва нақшаҳои аёнӣ. Хуҷ:анд. 2001 - 117 с. Мураттибон: Ахмедов Н.И., Раҳматуллоев А.Э., Шарипов И.Ш.2001
3Дастури таълимӣ методӣБанду басти қасдан одам куштан бо ҳолатҳои сабуккунанда. - Хуҷанд. 2002 - 152с. Мураттибон: Ахмедов Н.И., Бурҳонов И.И., Шарипов И.Ш. 2002
4Дастури таълимӣ методӣҶазои ҷиноятӣ ва асосҳои таъини он: Хуҷанд: Ношир, 2002 – 208 с. Мураттибон: Ахмедов Н.И., Пўлотов К.И., Шарипов И.Ш. 2002
5Комплекси таълимӣ-методӣҲуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ). Маҷмўи саволҳои тестӣ: Васоити таълимӣ - Душанбе, 2010. - 184 с. 2010
6Китоби дарсӣАхмедов Н.И. ва диг. Хукуки ичрои чазои чинояти.– Душанбе, 2011- 355 сах.2011
7Китоби дарсӣҲуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ: Душанбе – 2011. Ахмедов Н.И., Шарипов Т.Ш., Камолов З.А., Диноршоев А.М., Сафаров А.И., Азимов Н.Б.2011
8Мақолаи илмӣТерроризм ва аломатҳои вазнинкунандаи он. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Мақолаҳои илмӣ бахшида ба «20 -солагии Иҷлосияи XVI – уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Хуҷанд, «Меъроҷ». 2012. 224 – саҳ. - С.8 – 16. Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н.2012
9Мақолаи илмӣТерроризм ва аломатҳои вазнинкунандаи он. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Мақолаҳои илмӣ бахшида ба «20 -солагии Иҷлосияи XVI – уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». – Хуҷанд, «Меъроҷ». 2012. 224 – саҳ. - С.8 – 16. Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н.2012
10Мақолаи илмӣПринсипҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ. Вазъи ҳуқуқии шахсоне, ки ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудаанд. Маводи мизи мудаввар. Душанбе: 2012. 204 - саҳ. - С.74 – 83 Ахмедов Н.И. 2012
11Мақолаи илмӣНекоторые проблемы и причины насилия в семье. Ислоҳоти қонунгузории ҷиноятӣ дар партави пешгирии хушунат дар оила. Маводи мизи муддавар. – Душанбе: 2013. 178 -саҳ. - С.130 – 136 Ахмедов Н.И.2013
12Мақолаи илмӣВиды наказаний, назначаемые несовершеннолетним по действующему уголовному законодательству Республики Таджикистан. Маводҳои конференсияи илмӣ – амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзўи: «Ҷавобгарии ноболиѓон: масоил ва роҳҳои ҳалли он»// Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимов М.З. Душанбе 2013, 256 - саҳ. - С.229 – 237 Ахмедов Н.И., Мухитдинов А.А. 2013
13Мақолаи илмӣЦели лишения свободы несовершеннолетнего и средства их достижения в уголовно – исполнительном законодательстве Республики Таджикистан. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Мақолаҳои илмӣ бахшида ба «20 - солагии Иҷлосияи XVI – уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 6. – Хуҷанд: Ношир, 2013. 362 - саҳ - С.234 – 254 Ахмедов Н.И., Сайдуллоев А.А. 2013
14Мақолаи илмӣВопросы о процессуальных действиях следователя в рамках досудебного производства. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Мақолаҳои илмӣ бахшида ба «20 - солагии Иҷлосияи XVI – уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 6. – Хуҷанд: Ношир, 2013. 362 - саҳ - С.28 – 46 Ахмедов Н.И.2013
15Мақолаи илмӣТашаккули принсипҳои ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон . Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Мақолаҳои илмӣ бахшида ба «20 - солагии Иҷлосияи XVI – уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 6. – Хуҷанд: Ношир, 2013. 362 - саҳ - С.178 – 187 Ахмедов Н.И. Раҳматуллоев А.Э. 2013
16Комплекси таълимӣ-методӣАхмедов Н.И. Муллочонова Н.А.,Умаров З.К.,Каримова М.М., Зиёбоева М.Н. Хукуки чинояти(кисми махсус)– Хучанд, ДДХБСТ, 2014
17Дастури таълимӣ методӣБанду басти ҷиноятњои бо муомилоти маводи нашъаовар алоқаманд. Васоити таълимӣ. – Хуҷанд: Ношир, 2015 200 - саҳ. Ахмедов Н.И., Сайдуллоев А.А. Зиёбоева М.Н.2014
18Мақолаи илмӣАхмедов Н.И. ва диг. Банду басти чиноятхои бо муомилоти маводи нашъаовар алокаманд: Васоити таълим. – Хучанд: Ношир, 2015. – 200 сах.2015
19Дастури таълимӣ методӣБандубасти ҷиноятҳои бо муомилоти маводи нашъаовар алоқаманд: Васоити таълимӣ. – Хуҷанд: Ношир, 2015. – 200 с. Мураттибон: Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н., Сайдуллоев А.А.2015
20Мақолаи илмӣМавқеи Қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҷрибаи судии баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар низоми сарчашмаи ҳуқуқи ҷиноятӣ. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ.Нашри 8. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 192 - саҳ. - С. 54 – 70 Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н.2015
21Мақолаи илмӣҚонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ.Нашри 8. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 192 - саҳ. - С.7 – 24 Ахмедов Н.И., Сайдуллоев А.А. 2015
22Мақолаи илмӣТаҳлили ҷиноӣ - ҳуқуқии таркиби маблаѓгузории ҷиноятҳои хусусияти террористидошта ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он (моддаи 1792 КҶ ҶТ) . Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ.Нашри 8. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 192 - саҳ. - С.25 – 53 Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н. 2015
23Мақолаи илмӣМуомилоти ѓайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ( моддаи 200 КҶ ҶТ) . Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: ношир, 2015. 228 саҳ. 14 – 48 саҳ. Ахмедов Н.И. 2015
24Мақолаи илмӣМафҳуми воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ. Таъмини волоияти қонун – заминаи мҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: ношир, 2015. 228 саҳ. 48 – 68 саҳ. Ахмедов Н.И. Сайдуллоев А.А. 2015
25Мақолаи илмӣПредмети ҷиноятҳо алайҳи саломатие, ки бо муомилот ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсҳоро алоқаманданд. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: ношир, 2015. 228 саҳ. 68 – 79 саҳ. Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н.2015
26Мақолаи илмӣМуомилоти ѓайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан (моддаи 200 КҶ ҶТ) чопӣ Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 228 - саҳ. - С.14 – 48 Ахмедов Н.И. 2015
27Мақолаи илмӣМафҳуми воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ . Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 228 - саҳ. - С.48 – 68 Ахмедов Н.И.,Сайдуллоев А.А. 2015
28Мақолаи илмӣПредмети ҷиноятҳо алайҳи саломатие, ки бо муомилот ба воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ё прекурсҳоро алоқаманданд. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ. Нашри 7. – Хуҷанд: Ношир, 2015. 228 - саҳ. - С.68 – 79 Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н.2015
29Мақолаи илмӣПринсипҳои ҳаматарафа (универсали) ва вақти амали қонуни чинояти дар макон. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими ичтиқлолияти давлатӣ.Нашри – 9.Хуҷанд:Ношир – 2016 2016
30Мақолаи илмӣМафҳум ва хусусияти криминологии чиноятҳои аз чониби кормандони милитсия содиршаванда. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими ичтиқлолияти давлатӣ.Нашри – 9. Хуҷанд: Ношир – 2016.2016
31Дастури таълимӣ методӣҲолатҳои вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунандаи авбошӣ: Васоити таълимӣ. – Хуҷанд: Ношир, 2016. – 332 с.Мураттибон: Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н., Сайдуллоев А.А.2016
32Мақолаи илмӣОперативно – тактическая характеристика краж и угонов автотранспортных средств. Актуальные проблемы реформирования органов внутренних дел Республики Таджикистан Материалы международной научно – практической конференции. Душанбе: «Типография МВД», 2016. 225 с. 134 – 137 саҳ. Ахмедов Н.И. Мухитдинов А.А.2016
33Мақолаи илмӣБа қувваи қонунӣ даромадан ва эътибори худро гум кардани (намудани) қонуни ҷиноятӣ. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими истиқлолияти давлатӣ:маҷмўи мақолаҳои илмӣ бахшида ба ҷашни 25 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри 9. – Хуҷанд: Ношир, - 2016. 206 саҳ. 12 – 18 саҳ. Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н. 2016
34Мақолаи илмӣҶиноятҳо ба муқобили манфиатҳои хизмат дар корхонаҳои тиҷоркатӣ ва дигар ташкилотҳо. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими истиқлолияти давлатӣ:маҷмўи мақолаҳои илмӣ бахшида ба ҷашни 25 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри 9. – Хуҷанд: Ношир, - 2016. 206 саҳ. 18 – 52 саҳ. Ахмедов Н.И. Ахмедов Р.Р. 2016
35Мақолаи илмӣОперативно – тактическая характеристика краж и угонов автотранспортных средств. Актуальные проблемы реформирования органов внутренних дел Республики Таджикистан. Материалы международной научно – практической конференции. Душанбе: «Типография МВД», 2016. 225 - с. - С.134 – 137 Ахмедов Н.И., Мухитдинов А.А.2016
36Мақолаи илмӣПринсипҳои ҳаматарафа (универсалӣ) ва вақти амали қонуни ҷиноятӣ дар макон. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ: маҷмўи мақолаҳои илмӣ бахшида ба ҷашни «25 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 9. – Хуҷанд: Ношир, - 2016. 206 - саҳ. -С.5 – 12 Ахмедов Н.И., Сайдуллоев А.А. 2016
37Мақолаи илмӣБа қувваи қонунӣ даромадан ва эътибори худро гум кардани (намудани) қонуни ҷиноятӣ чопӣ Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими истиқлолияти давлатӣ: маҷмўи мақолаҳои илмӣ бахшида ба ҷашни «25 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 9. – Хуҷанд: Ношир, - 2016. 206 - саҳ. - С.12 – 18 Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н. 2016
38Мақолаи илмӣҶиноятҳо ба муқобили манфиатҳои хизмат дар корхонаҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо. Таъмини волоияти қонун – заминаи муҳими таҳкими Истиқлолияти давлатӣ: маҷмўи мақолаҳои илмӣ бахшида ба ҷашни «25 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон». Нашри 9. – Хуҷанд: Ношир, - 2016. 206 - саҳ. - С.18 – 52 Ахмедов Н.И., Ахмедов Р.Р. 2016
39Мақолаи илмӣК вопросу об особенностях правового регулирования борьбы с коррупцией за пределами США чопӣ Евразийский юридический журнал № 1 (92) 2016. 414 с. - С.231 – 234 Ахмедов Н.И. 2016
40Дастури таълимӣ методӣҲолатҳои вазнинкунанда ва махсусан вазнинкунандаи авбошӣ. Васоити таълимию амалӣ. - Хуҷанд: Ношир, 2016 332 - саҳ. Ахмедов Н.И. Зиёбоева М.Н. Сайдуллоев А.А.2016
41МонографияБаъзе масъалаҳои назарияви ва амалии пешбурди тафтишот оид ба парвандаҳои марбут ба худкуши расонидан. Ахмедов Н.И., Зиёбоева М.Н., Сайдуллоев А.А. –Конибодом: Наби Фахрӣ, 396 саҳ.2017
Ҳисоботи умумии ин шахс.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
282 - 27 - 2 - - - - - - -
41
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 1996.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- 1 - - - - - - - - - - - -
1
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2001.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - 1 - - - - - - - - -
1
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2002.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - 2 - - - - - - - - -
2
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2010.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - - - 1 - - - - - - -
1
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2011.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - 2 - - - - - - - - - -
2
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2012.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
3 - - - - - - - - - - - - -
3
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2013.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
5 - - - - - - - - - - - - -
5
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2014.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- - - - 1 - 1 - - - - - - -
2
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2015.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
10 - - - 1 - - - - - - - - -
11
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2016.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
10 - - - 2 - - - - - - - - -
12
Ҳисоботи нашри илмӣ дар соли 2017.
Мақолаи илмӣМонографияМаърӯзаКитоби дарсӣДастури таълимӣ методӣИхтироотКомплекси таълимӣ-методӣМақолаи публисистӣТақризТаҳия ва таҳрири китобКитоби бадеӣМаҷмӯъаи мақолаҳои муаллифТаҳияи интиқодии матни классикӣСертификат
Ҳамагӣ
- 1 - - - - - - - - - - - -
1

Design by Ҳасанов М.М., Автор идеи Орипов А.А.
© 2016-2018 www.ilm.tj Барориши v.1.5.6
Санаи имрўза: 10.12.2018 соат: 22:32:19
IP суроғаи Шумо: 35.172.201.102